Maatschappelijk werk Synthese.

We zijn verheugd om u te kunnen meedelen dat inwoners van onze gemeente voortaan bij Synthese terecht kunnen voor maatschappelijk werk.

Tot nu toe was het Sociaal Team voor inwoners het aanspreekpunt bij allerlei problemen in het dagelijks leven of werk. Bijvoorbeeld bij geldproblemen, relatievragen of het verwerken van verlies. Vanaf komende week kunnen zij hiervoor rechtstreeks contact opnemen met een maatschappelijk werker van Synthese en een afspraak maken. De hulpverlening blijft gratis.

Positieve gezondheid Gemeente Bergen wil de zelfredzaamheid van inwoners versterken. Positieve gezondheid staat hoog in ons vaandel. We leggen het accent op het zorgen voor elkaar. Op deze manier kunnen inwoners met hulp van hun omgeving zoveel mogelijk zelf oplossen en weer deelnemen aan de samenleving. Hiervoor schakelt de gemeente onder andere Synthese in. In 2019 nog op proef en voor enkele dagen per week. Daarna is het de bedoeling dat het maatschappelijk werk wordt voortgezet en uitgebreid.

Contact De maatschappelijk werker voor Bergen is Marjo Raijmakers. Zij is bereikbaar op (0478) 517 300 of via m.railmakersasynthese.nl . We stellen het op prijs als u inwoners die hiervoor in aanmerking (lijken te) komen, wijst op de mogelijkheid om rechtstreeks contact met haar op te nemen hoogachtend,

Lia Roefs, –wethouder leefbaarheid