Verslag jaarvergadering

5 april 2023

 

Verslag jaarvergadering 

Verslag jaarvergadering 5 april 2023

 • anwezig:        54 leden
  Afgemeld:          3 leden.
  Overige leden afwezig zonder melding.

  Ledenaantal per april 2023: 217. 

  1.Welkom en opening.
  Ger Koch opent de vergadering en heet allen welkom.
  Het is vanmiddag weer een mooie opkomst.
  Helaas is de agenda niet verspreid, maar de ledenvergadering is gemeld in de nieuwsbrief en op de website.
  Agenda en overige punten worden via een Power Point presentatie toegelicht. 

  2.Terugblik 2022.
  Het verslag van de jaarvergadering van 6 april ’22 hebben alle leden bij het magazine ontvangen. Zijn er op of aanmerkingen?
  Geen reacties, het verslag is akkoord met dank aan secretaris. 

  Mededelingen:
  Na uittreding als lid van de landelijke KBO/PCOB, zijn we nu lid van KBO Limburg. Het magazine heet voortaan ONS.

  De website wordt door Ger Martens goed ge-update, met dank hiervoor. Website is te bezoeken via: www.kbowell.nl
  Informatie, die relevant is voor de website, kunt u doorgeven bij ghm.martens@home.nl

  Na verspreiding van het gegevens-formuliertje voor controle van ledengegevens, zijn er diverse aanpassingen gedaan mbt. telefoonnummers en email adressen, echter opnieuw het verzoek om email wijzigingen goed door te geven bij het secretariaat.
  Er zijn nog enkele foute emails in omloop.

  De huldiging van jubilarissen (3 personen in 2022, 1 persoon in 2023) heeft in privé sfeer plaatsgevonden wat wederom als prettig werd ervaren.
  Jubileum is bij 25 of 40 jaar lidmaatschap.

  De overleden leden van 2022 worden kort herdacht. De leden, die ons ontvallen zijn, zijn ook in het verleden bestuurslid/ werkgroeplid van de KBO geweest.

  Door de Well en Wee groep zijn er 25 bezoekjes gebracht aan kroonjaren (80,85,90 jr) en 7 bezoekjes voor huwelijksjubilea.(25,50 en 60jr).

   

  3.Bestuurssamenstelling: Rooster van aftreden en niet herkiesbaar: Harry Steeghs.    

  Harry stopt in het bestuur. Hij zal wel bij de Well en Wee groep blijven, Agnes stopt bij deze groep.
  Harry wil nog wel meehelpen met organisatie van diverse activiteiten.

  Er is een vacature voorzitter en bestuurslid vacant.
  Gegadigden kunnen zich melden bij het secretariaat.

  Er wordt afscheid van Harry genomen, hij ontvangt een mooi streekpakket en kadobon, Agnes ontvangt een mooi boeket.
  Met dank voor hun jarenlange inzet.
  Aanvullingen bij de diverse werkgroepen zijn altijd welkom. 

  4.Financieel verslag. (Eenmalige contributieverlaging in 2023).

  Het overzicht van 2022 wordt getoond en waar nodig toegelicht.
  Zijn er vragen/ opmerkingen? Geen opmerkingen.
  De begroting 2023 wordt getoond en toegelicht.
  Door de eenmalige contributie verlaging in 2023, zijn de inkomsten dit jaar minder.
  De afdracht aan KBO Limburg is nu ook minder.
  Vraag: Worden de automatische afschrijvingen dit jaar ook gedaan?
  Ja, maar er waren wat problemen met het RABO-bankpasje van Wim, dit is nu opgelost, de afschrijvingen zullen deze maand gedaan worden.
  Ook was de eenmalige contributie aanpassing van €10,-arbeidsintensief.
  Er zijn nog leden, die teveel betaald hebben.
  Dit wordt door Wim nog gecorrigeerd.
  Het zijn duidelijke overzichten, er zijn geen vragen met dank aan Wim. 

  5.Verslag kascontrole-commissie.

  De kascontrole is uitgevoerd door Sjef Verrijdt en Jan Janssen.
  Sjef Verrijdt meldt, dat alles duidelijk was ingevuld en werd toegelicht.
  Ze waren akkoord en plaatsten hun handtekening.
  Een compliment en dankwoord voor Wim.

  Benoeming nieuwe kascontrole-commissie.

  Sjef Verrijdt stopt. Nieuwe leden voor de kascommissie: Jan Janssen en Theo Timmermans (was reserve).  Karel Janssen meldt zich als reservelid. 

  6.Korte Pauze. 

  7.Vaste activiteiten en jaarprogramma 2023.

  Het jaarprogramma 2023 is bij het magazine al verspreid.
  Er moet nog een aanvulling/ wijziging plaatsvinden.

  Kerstviering: Het was weer een gezellige, geslaagde middag met een mooie opkomst.(96 pers hadden zich aangemeld met directe betaling). Helaas op het laatste moment nog 15 afmeldingen ivm. ziekte.

  Omdat er voor 96 pers. eten was besteld, zijn er eenpersoonsmaaltijden gemaakt, die door de werkgroepleden de dag erna bij de afgemelde leden bezorgd zijn. Dit was een mooie verrassing en werd erg gewaardeerd.
  Tevens hebben alle leden een zelfgemaakt kerstkaartje ontvangen, deze waren wederom gemaakt door de kinderen van de Vitusschool. 

  Opmerkingen:

  • Jammer, dat er geen Hollandse liedjes waren.
  • Van Well en Wee zijn er net voor kerst boeketjes bij de zieken bezorgd. Dit was voor de leden verrassend en ze waren erg dankbaar.

  Opmerking van een aanwezig lid: Zij was toen ziek maar heeft geen bezoek ontvangen. Er is door de Well en Wee groep diverse keren getracht een afspraak voor bezoek te maken, het betreffende lid wilde dit zelf niet.

  • Verzoek om meer rekening met andere verenigingen te houden mbt. datum activiteit. 20 dec. heeft ook Klimop een avondactiviteit, KBO s’middags kerstviering. Er wordt zeker getracht met elkaar rekening te houden, helaas was een andere invulling deze keer niet mogelijk.

  Wandelen/ Fietsen: Verloopt prima. De laatste keer was het erg slecht weer maar er waren toch 14 deelnemers. Fietsen start weer in mei.

  Opmerking: De afstanden zijn te lang, nu rond de 6 á 7 km.

  Hierdoor kunnen enkele leden niet mee wandelen.

  Carnaval: Was een gezellige, druk bezochte avond met als primeur een KBO prinses met adjudante, wat erg positief ontvangen werd.

  Opmerking: Blijft jammer dat het een avondactiviteit is geworden. Misschien dan toch eerder beginnen bv. 16.00u? Lijkt niet echt een optie, 19.00u is een mooie tijd.

  We krijgen nu voor de avondinvulling ook een grote sponsoring van de uitbaters van de Buun, zij betalen de kosten voor het orkest.

  Als optie voor een middagactiviteit (voor de 80++) staat in oktober een spellenmiddag met snackafsluiting in de planning.

  Kienen: De kienkaarten zijn voortaan €7,50. Theo Timmermans is vaste  omroeper. Als invallers Ger Koch en Jan Lanjouw met dank hiervoor.

  Well en Wee: Contactpersoon om huwelijksjubilea/ ziekte door te geven: Gerry Koenen gerrykoenen48@gmail.com.

  Bowlen: Aanvulling van deelnemers blijft moeilijk.

  Contactpersoon: Mia Kessels 0643262805

  Bezorging Magazine Ons: Zus Broere en Gerda Verrijdt zijn gestopt. Zij ontvangen een bloemetje, met dank voor hun inzet.

  Agnes Steeghs en Marian Kusters hebben hun routes overgenomen.

  Excursies: Het Wells kasteel en Kasteeltuinen Arcen waren geslaagd.

  Al blijft het moeilijk en intensief, om de mensen bij elkaar te krijgen.

  Opmerking: Benaming excursies/thema klopt niet meer helemaal.

  Het kan beter activiteiten-werkgroep genoemd worden.

  Vraag: Is een busreis nog mogelijk? Er heeft 3 mrt een busreis met de Museum Plus Bus plaatsgevonden. Deze is gratis en wordt door Museum Plus Bus ism. De Vriendenloterij georganiseerd.

  Andere busreizen zijn moeilijk in te vullen vanwege hoge kosten en aansprakelijkheden alsook om voldoende aantal deelnemers bijeen te krijgen.

  -Feestmiddag: Was wederom geslaagd en gezellig, met een mooi optreden van Uut Offere. Dit jaar is de feestmiddag 15 sept.

  Zijn er verder nog op of aanmerkingen ?

  Vraag: Is er nog computer/telefoonhulp? Helaas niet meer. Wij hebben zelf de begeleiders er niet meer voor. Patty Kessels doet dit bij de KBO in Bergen, dit is een erg goed bezochte club.

  Men kan altijd bij KBO Bergen informeren.

  Opmerking: Bij KBO Bergen wordt ook informatie verstrekt omtrent Veilig autorijden. Wij zullen hiervoor informeren.

  Opmerking: Er zijn voor KBO leden ook kortingen voor bv. autowassen en museumbezoek, zoals bv. Dierenpark/Oorlogsmuseum Overloon.

  Heeft KBO Well hier ook mogelijkheden of misschien zijn er afspraken te maken?

  Met de verstrekte ledenpasjes van KBO, die nu vooralsnog geldig zijn, zijn ook kortingen bij Musea mogelijk. Pasjes moeten dan wel bij kassa’s getoond worden.

  Opmerking: Museum Overloon schrijft nu zelf verenigingen aan voor bezoek met korting.

  -Er bestaat vanaf nu weer een Wells krentje 2.0. Het is een digitale versie. Er worden 2 schermen geplaatst ( bij Buun en NTB) waar algemene Wellse informatie op getoond wordt.

  Men kan een icoontje op pc of Iphone downloaden. Hierbij kan men hulp vragen van Wells Forum, eigenaar van het Wells Krentje 2.0.

  Opmerking: Via onze KBO website kom je ook rechtstreeks op het Wells krentje 2.0.

  Opmerking: Veel 80++ hebben hier niets aan. Is er een manier om ook deze mensen te bereiken ? Dit wordt gedaan door brieven bij de ondernemers (Bakker, Slager, Vissers) neer te leggen. Op termijn wordt dan bekeken, of er voldoende afname is en of vervolg zinvol is.

  Vraag: Waar is informatie door te geven? Dit kan bij info@wellskrentje.nl

  -Jaarlijkse Dag van ouderen 1 okt. wordt nu in Well georganiseerd.

   

  8.Vorderingen tav. nieuwe activiteiten.

  -Bleijenbeek: Blijft een optie, echter de route is moeilijk begaanbaar.

  -Uitstapjes blijft moeilijk ivm. vaak het animo alsook vervoer. 

  Zoals eerder gemeld was er in 2019 een mogelijkheid voor het oorlogsmuseum, hiervoor waren maar 5 aanmeldingen!

   

  9.Rondvraag.

  Er wordt geen gebruik van gemaakt.

   

  10.Sluiting.

  Ger bedankt allen voor de aanwezigheid en inbreng en voor iedereen een inspirerend 2023.

   

  Johan Muusers wordt welkom geheten. Hij geeft dmv. een Power Point presentatie uitleg over de mogelijkheden van energiebesparing.

  Hulp en informatie is na te vragen bij het energieteam van het Wells Forum.

  Johan wordt hartelijk bedankt voor zijn uitleg en ontvangt een kadobon.