Verslag jaarvergadering 30 januari 2019

 

Verslag jaarvergadering 30 januari 2019

1.Welkom en opening.

Voorzitter Henny Martens heet allen welkom en opent de vergadering.

Een speciaal welkom aan Wethouder Lia Roefs.

Tevens een welkom aan de nieuwe leden, per 1 januari 8 personen.

Mededeling: Koffie/ vlaai zijn voor kosten van KBO, overige consumpties voor eigen rekening.

Vervolgens is er een ogenblik stilte voor de leden welke in 2018 zijn overleden.