Uitnodiging jaarvergadering 2020

Geachte Leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering van KBO

“St. Barbara” op woensdag 11 maart 2020 om 14.00 uur

in MFC “De Buun”.

AGENDA jaarvergadering:

Welkom en opening.Verslag jaarvergadering 30 januari 2019/ Jaarverslag 2019 dmv. diapresentatie.

 1. Bestuurssamenstelling: Rooster van aftreden en herkiesbaar stellen.
 2. Financieel jaarverslag met eventuele toelichting door de penningmeester.
 3. Verslag kascontrole commissie: Janssen en F.Rijs (J. Verrijdt reserve) en benoeming nieuwe kascontrole commissie.
 4. Huldiging jubilaris(sen).
 5. KLEINE PAUZE
 6. Vaste activiteiten en jaarprogramma 2020.
 7. Toetsen nieuwe ideeën, activiteiten ed. en vorderingen tav. eventuele nieuwe activiteiten.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
  Na afloop zal een vrijwilligster van Stichting Vier het Leven informatie komen geven over deze stichting, die culturele activiteiten organiseert van deur-tot-deur voor ouderen (65+) waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten.

Het jaarverslag ligt ter inzage tijdens de vergadering en is geplaatst op de website: www.kbowell.nl

Zijn er leden, die het verslag graag digitaal willen ontvangen, kunnen ze dit doorgeven bij het secretariaat. ( mariankusters@home.nl )

Indien u een onderwerp heeft, wat u behandeld wilt hebben, laat het onze secretaris tijdig weten.