Samen tegen armoede.

Armoede, daar kies je niet voor. Wat betekent armoede?
Maar nog meer: wat kunnen we voor elkaar betekenen?

 

Armoede, daar kies je niet voor. Toch is het mogelijk dat jij of iemand uit je persoonlijke omgeving in deze situatie belandt. Armoede op financieel of sociaal gebied, wat kunnen we dan voor elkaar betekenen? 
Tijdens de bijeenkomst gaan we in op dit actuele thema. Er is ruimte voor ontmoeting, verbinding en uitwisseling tussen inwoners, vrij- willigers en professionals. Want ondersteuning kun je krijgen én geven

Aanmelden of vragen?

Neem contact op met Gemeente Bergen (L):

•   via het Klant Contact Centrum, telefoon (0485) 34 83 83

•   via een e-mail naar info@bergen.nl, onder vermelding van ‘Samen tegen armoede’