Nieuwsbrief 7   KBO St. Barbara Nieuwsbrief en mededelingen. Aug- sept 2018 Wist U, ….. dat, • we plannen hebben om op 5 september een huifkartocht langs “ Mooder Maas” organiseren. 14:00u ontvangst bij de Buun voor een kort intro-programma. 14:30u tot ca. 17:30u...

Lees meer