Nieuwsbrief 2020 No1

 

Nieuwsbrief 1

KBO St. Barbara Nieuwsbrief en mededelingen.
februari – maart 2020


  Wist U, ….. dat,

  • we op donderdag 13 februari weer gaan wandelen. Vertrek om 13.30u vanaf Vink.
  • op vrijdag 14 februari de carnavalsavond plaatsvindt met orkest: Idem Dito.

Deze begint om 19.00u bij de Buun. (Zie bijgesloten flyer en web site).

  • op woensdag 11 maart de jaarvergadering
    Deze begint om 14.00u bij de Buun.
  • we op donderdag 12 maart weer gaan wandelen. Vertrek om 13.30u vanaf de Sluis.
  • we op woensdag 18 maart weer kienen om 14.00u bij de Buun.
  • de leden, die geen machtiging hebben gegeven voor een automatische incasso, vriendelijk verzocht worden, betaling van de contributie à €20,- p.p. te doen voor uiterlijk 1 mrt !!!

Rekeningnr: NL51RABO0157302679 t.n.v. KBO Well,

    ONDER DUIDELIJKE VERMELDING VAN UW NAAM EN        ADRES !!

(contactpersoon: T.Visser, tel. 0649316566).

Korte mededelingen:

-Weet u nog iemand, die lid wil worden van de KBO Well ?

Aanmelden kan bij het secretariaat:
  mariankusters@home.nl.

  Ook vindt u het aanmeldingsformulier op onze website:      www.kbowell.nl.

Een vriendelijk verzoek van de werkgroep Well en Wee, indien u het op prijs stelt datze u bezoeken of komen feliciteren bij huwelijksjubileum en kroonverjaardagen, deze door te geven aan een van de leden!

Om verrassingen of teleurstellingen te voorkomen en u vergeten, is het noodzakelijk dat we dit weten!!

Contactpersoon; Nellie Wolters: tel. 502266 of mail; janelwolters@home.nl 

Kerstviering 2019.

Op 13 dec. werd gestart met een viering in de Buun, voorgegaan door ZEH Pastoor, met mooie zang van het vrouwenkoor, (Mia Ummenthum was helaas afwezig ivm. ziekte).
Er werden mooie, toepasselijke gedichten voorgedragen.

Na de viering was er een voortreffelijk kerstbuffet, dat prima verzorgd was door Slagerij Ankersmit ism.Sjaak en Gerdien en personeel.
Er volgde een optreden van “de Pimpernellen” uit Volkel, die hilarische sketches brachten en ook mooie zang en gedichten.
Voor de ruim 100 aanwezige ouderen was het een gezellige, onvergetelijke middag !
De foto’s staan zoals gewoonlijk weer op onze website.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur KBO St. Barbara – Well.