Nieuwsbrief 3  juli – aug 2020

 

Nieuwsbrief 3

KBO St. Barbara Nieuwsbrief en mededelingen.

Juli/aug 2020.

Korte up-date ten aanzien van de Corona maatregelen:

  • Het KBO -fietsen en –wandelen zullen nog niet worden opgestart. Het risico van verspreiding van de corona is te groot. Met name tijdens de pauzes komen de fietsers en wandelaars te dicht bij elkaar. Bovendien zullen er veel afzeggers zijn.

Na de zomer zullen opnieuw de mogelijkheden bekeken worden.

  • activiteiten bij MFC De Buun. Zoals eerder gemeld blijft, ivm. de moeilijke naleving van alle maatregelen in het MFC, de schoonmaak na ieder gebruik, groepsvorming en gezondheidsrisico’s MFC De Buun gesloten voor diverse verenigingsaktiviteiten.

Ook hier geldt: na de zomer worden de mogelijkheden opnieuw bekeken.

  • Dag van ouderen 1 okt: Omdat er voorlopig nog wel enige tijd beperkende maatregelen van kracht zullen blijven, heeft het bestuur van KBO Bergen besloten dit jaar af te zien van het organiseren van de Dag van de Ouderen op 1 oktober en deze door te schuiven naar volgend jaar. Een feestelijke dag met beperkingen is geen feest, afgezien van de risico’s, die we niet moeten willen lopen.
    Jammer, dat ook dit niet door kan gaan.Voor ons allen, behorend tot de kwetsbare groep ouderen, geldt dat voorzichtigheid geboden blijft!

Puzzel KBO Well:

Wederom zijn er vele oplossingen ingeleverd!

Oplossing:   Blijf gezond !

Dmv. loting zijn onderstaande personen winnaar:

Kadobon Bakkerij Smits:
J.Krebbers, Sterrenbos 2.

Kadobon Slagerij Ankersmit:
G.Kusters, Weverstr.15.

Kadobon Gebr. Chlod:
Fam. Peeters, Knikkerdorp 9.

KadobonVissers:
A.v Opbergen, Klokkemakestr. 14.

Ijsbon Ijssalon Veronique:
M.Barnes, Bosserheide 37a.

Van harte gefeliciteerd. De prijzen worden thuisbezorgd. 

Ivm. vakantieperiode zal er in juli geen puzzel bijgesloten worden.

In augustus, bij het volgende magazine (26 aug), zal er weer een puzzel zijn. 

 

Bestuur KBO Well