Nieuwsbrief 3 april -mei 2019 

Nieuwsbrief 3

KBO St. Barbara Nieuwsbrief en mededelingen

april – mei 2019

Wist U, ….. dat,

 

 • op dinsdag 2 april om 15.30u in de Buun het Sporten en Schorten in Well plaatsvindt.

Het programma: enkele personen doen gezamenlijke boodschappen, waarna een buitenactiviteit in de vorm van Wandel-fit onder leiding van een professionele wandeltrainer volgt. Dit gebeurt op zo’n manier dat ook echt iedereen mee kan doen.

Dan gezellig koken en genieten van de eigen gemaakte maaltijd in de keuken van de Buun. Kosten zijn € 7,50 per persoon exclusief drankjes.

Aanmelden kan via de mail of telefonisch bij: Dien van Dinter, beweegcoach senioren

Tel.nr: 06-27559088        Email: dien@bergenbeweegtnatuurlijk.nl.

 • woensdag 10 april een Themamiddag van 14.00-16.00u bij de Buun is:

SENIOR ZIJN: GROEIEN IN OUDER WORDEN

Ouder worden is een gunst, ouder zijn echter een kunst.

– Zingeving, de betekenis van leven voor mij.

– Senior zijn en veranderend levensverlangen.

– Levenservaringen en de moed ouder te zijn.

Gratis entree en kopje koffie of thee.

 • we op donderdag 11 april Wandelen. Vertrek om 13.30u vanaf Bosbrasserie de Sluis.
 • de leden, die geen machtiging hebben gegeven voor een automatische incasso, vriendelijk verzocht worden, betaling van de contributie à €20,- p.p. te doen voor uiterlijk 30 mrt !!! Rekeningnr: NL51RABO0157302679 n.v. KBO Well,

onder duidelijke vermelding van uw naam en adres.

( contactpersoon: T.Visser, tel. 501866).

 • we woensdag 24 april weer Kienen, 14.00u bij de Buun.
 • u aan de hand van de Zorgvinder eenvoudig:
 • alle zorgaanbieders in de buurt kunt vinden en vergelijken;
 • contactinformatie van zorgverleners kunt vinden;
 • meer informatie kunt vinden over de specifieke zorgverleners die werkzaam zijn in een praktijk.

Kijk eens vrijblijvend op https://www.anderzorg.nl/zorgvinder

 • we 12 sept. een fietsinstructiedag willen organiseren.

Het programma die dag:
De fietsinstructiedag begint met een resentatie over de actuele verkeersregels. Daarna kunnen deelnemers hun
vaardigheden op met name de e-bike testen op een oefenparcours. Na de verzorgde lunch gaan de deelnemers in groepjes een tochtje maken door de omgeving. Daarbij wordt gekeken hoe het fietsen in de praktijk en in een groep gaat. In de middag is er ook gelegenheid om ogen en oren te testen. Goed zicht en gehoor zijn immers heel belangrijk in het verkeer.

Van de individuele deelnemers wordt een bijdrage gevraagd van €10 voor KBO-leden en  €15 voor niet-leden. Dat bedrag is inclusief lunch.

Graag vernemen wij van u, of u interesse heeft, hieraan deel te nemen.

reactie naar secr: mariankusters@home.nl of tel. 502566

 

Data voor uw agenda: 

 • woensdag 22 mei: Excursie Kasteel Keverberg Kessel; eigen vervoer/carpoolen, ontvangst koffie –vlaai, rondleiding van anderhalf uur voor €11,- p.p. vooraf betalen.

Tzt. ontvangt u meer informatie.

 • donderdag 13 juni, fietsen met aansluitend BBQ bij de Grote Waay.
  Ook mensen, die niet met de fietstocht meegaan, kunnen aansluiten bij de BBQ.

Kosten €15,- p.p. vooraf te betalen. Ook hierover tzt. meer informatie.

 • op 28 en 29 sept. weer de Beleef Plus beurs plaatsvindt in de evenementenhal in Venray.Voor meer informatie zie www.beleefplus.nl.

Met vriendelijke groet,             

Namens het Bestuur KBO St. Barbara – Well.