Nieuwsbrief 1 Jan – feb 2019

 

Nieuwsbrief 1

KBO St. Barbara
Nieuwsbrief en mededelingen.
Jan-feb 2019.

Wist U, ….. dat,

  • we op woensdag 9 januari weer kienen om 14.00u bij de Buun.
  • we op donderdag 10 januari weer gaan wandelen. Vertrek om 13.30u vanaf Vink.
  • op woensdag 30 januari de jaarvergaderingDeze begint om 14.00u bij de Buun.

Na de vergadering volgt een korte uitleg over de vernieuwde website en zal een

medewerker van de wensambulance uitleg komen geven.

  • de leden, die geen machtiging hebben gegeven voor een automatische incasso, vriendelijk verzocht worden, betaling van de contributie à €20,- p.p. te doen voor uiterlijk 30 mrt !!! Rekeningnr: NL51RABO0157302679 n.v. KBO Well, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres. ( contactpersoon: T.Visser, tel. 501866).
  • we op donderdag 14 februari weer gaan wandelen. Vertrek om 13.30u vanaf Vink.
  • Wilt u ook lid worden van de KBO Well ?
    Aanmelden kan bij het secretariaat: mariankusters@home.nl.

Ook vindt u het aanmeldingsformulier op onze website: www.kbowell.nl.

Wij wensen wij u allen een goede gezondheid en bergen van geluk
voorzien van veel gezelligheid
het hele jaar 2019 aan een stuk !!        

Bestuur KBO.

Met vriendelijke groet,

Namens het Bestuur KBO St. Barbara – Well.