KBO St.Barbara Well Nieuwsbrief april 2024

 • Donderdag 11 april was de laatste wandeling, vanaf mei wordt er weer gefietst.
  Om 13.30u stonden we met 16 personen bij de Buun. Het weer was prima.
  Via de Papenbeek sloten bij Xhofleer nog 2 personen aan.
  De wandeling ging bij Roodbeen het zandpaadje op, achter Wijers naar ’t Leuken en via het wandel/fietspad naar de Sluis.
  Bij de trappen van het Leukermeer werden nog een paar foto’s gemaakt.
  Bij de Sluis genoot iedereen van koffie met gebak.
  Daarna via de Bosserheide en het dagstrand teruggelopen naar de Buun.
  Het was een gezellige middag en iedereen was weer bijgekletst.
  Gerrie Timmermans.
 •  De fietstocht van 9 mei gaat ivm. Hemelvaartsdag niet door. Henk Dolders zal een andere datum hiervoor doorgeven
 • Verder heeft u misschien gehoord van de feestelijke opening van de rotonde op Koningsdag, zaterdag 27 april.
  Er is door de Provincie en Gemeente Bergen ism. de Buun en KVW-Buitenschoolse activiteiten een mooi feestprogramma samengesteld: 11.30u verzamelen, 12.30u oranje optocht mmv. Harmonie, 13.00u feestelijke opening rotonde.
  Ook van het KBO fietsen is gevraagd om medewerking.
  Dus wilt u deelnemen, meldt u even aan bij Henk Dolders: tel.0634753013 of henkdolders@gmail.com
  Om 13.30u wordt het feest voortgezet bij de Buun met een welkomstdrankje en iets lekkers en start voor de kinderen de spellen en een poppentheater, einde kinderprogramma 15.30u.
  Er is live muziek door allround orkest Idem Dito, Iedereen is welkom, deelname is gratis. Het programma duurt tot 17.00u.
 • Woordzoekerpuzzel maart.
  Oplossing:De stilte tussen de noten maakt de muziek compleet.
  Kadobon Bakkerij Smits: T.Arts, Klokkemakerstr.6.
  Kadobon Slagerij Ankersmit: R.Klabbers, Vitusstr.73.
  Kadobon: Gebr.Chlod: T.Simons, Grotestr.76a.
  Kadobon Bakkerij Smits: M.Lenssen,Lammerskamp7.
  Kadobon Slagerij Ankersmit: I.Rótjes, Eldershof 19.
 • Ledenvergadering 3 april:
  Er was een redelijke opkomst van 45 aanwezigen.
  De vergadering werd middels een power point presentatie geleid door Ger.
  Het financiële overzicht/ begroting werd door Wim gepresenteerd.
  In de vergadering is door de leden ingestemd met de contributieverhoging van
  € 5,-, zodat nu de contributie € 25,- p.p. per jaar bedraagt.
  Vanwege corona kon er 2 jaar bijna niets georganiseerd worden, waardoor een eenmalige contributie van €10,- in 2023 is geweest. We merken hiervan nu de gevolgen en doordat alles duurder is geworden, zijn we ook genoodzaakt de verhoging van €5.- in te voeren.
  De leden wordt verzocht, de contributie voor 2024, ad € 25,- p.p. te betalen.
  Dit zal, voor degene die een machtiging hebben, in mei afgeschreven worden.
  De activiteiten en het nieuwe programma worden nog toegelicht.
  Na afloop stelt mw. Saes van KBO Limburg zich voor. Zij geeft een toelichting op de punten wat KBO Limburg hun leden biedt voor de bondscontributie.
  Daarna verzorgt zij nog een leuke quiz met een interactieve invulling:
  De aanwezigen worden in teams van 5/6 pers verdeeld.
  Er worden 4 vragenblokken getoond: waar/niet waar, herkenning van deels afgeplakte voorwerpen en multiple choice vragen.
  De laatste ronde is een muziekronde, waar nummer en zanger genoteerd dienden te worden.
  Er waren per vraag punten te behalen, uiteindelijk won het team van het bestuur.
  Zij kregen van Chantal allen een kleine attentie.
  Chantal bedankte voor het enthousiasme.
  Tevens meldde ze, dat ze stopt als consulente en begint aan een nieuwe uitdaging in Spanje.
  We wensen haar veel succes.
 • Well en Wee werkgroep:
  Bij deze werkgroep is Huub Frenken gestopt.
  Annie Welbers is gestopt met het maken van de cadeau pakketjes, zij blijft wel lid van de groep.
  Beiden hebben van het bestuur een kleine attentie ontvangen voor hun inzet, met dank.
  Thea Peeters-Wijnen heeft het maken van de cadeau pakketjes overgenomen van Annie.
 • Data voor uw agenda:

  Kienen: 22 mei.
  Cursus mobiele telefoon of veilig internetten:
  Biblioplus kan ism. met de Gemeente Bergen een aantal cursussen aanbieden in de kleine kernen in de Gemeente Bergen.
  Dus op locatie. Zij willen in elke kern (dus ook in Well) één cursus aanbieden.
  Deze is overigens kosteloos.
  Zij verzorgen nu 2 cursussen:
  1: Cursus “Mobiele Telefoon” welke 3 sessies bevat van ieder 2 uur (dus 3 ochtenden of 3 middagen).
  2: Cursus “Veilig Internetten” welke 1 sessie bevat (ochtend of middag).
  Hun doelgroep zijn vooral senioren. Aan deze cursus kunnen maximaal 8 personen deelnemen.
  Bij minimaal 5 personen laten ze de cursus ook doorgaan.
  Er wordt koffie/thee aangeboden, locatie wordt de Buun.
  Data zijn na de zomervakantie (september t/m november).
  Dit moet nog definitief ingevuld worden, maar is afhankelijk van de animo/opgave.
  Heeft u interesse, dan kunt u zich aanmelden, geef dan ook aan voor welke cursus 1 of 2.
  bij Marian Kusters: mariankusters@home.nl.

 • Werelddans (Gezelschapsdansen):

  Wekelijks wordt deze les aangeboden in Den Asseldonk in Bergen.
  Deze activiteit is zowel voor dames als heren.
  De dansen worden individueel gedaan en met partner/ groep.
  Kom gerust vrijblijvend een dansje wagen om zelf te ervaren hoe fijn het is om elke week op een leuke en gezellige manier aan je conditie te werken.
  Waar en wanneer:
  Dag: Dinsdagmiddag,  Tijd: 14.00 – 15.00 uur,  Plaats: Den Asseldonk in Bergen.
  Info     : 06-20140185 Docent Annie van Diessen: 06-27559088
  Dien van Dinter
  info@sameninbeweging.nl

 •  Ontmoetingspunt Well
  Op donderdag 30 mei zal het ontmoetingspunt plaatsvinden.
  Wij kunnen onze Wellse senioren dan (om 12.00u.) een heerlijke maaltijd aanbieden (kosten: €10,50 ) in MFC de Buun.
  U kunt zich (tot uiterlijk dinsdag 28 mei) opgeven bij:

  Henny Martens, telefoon:      06-10471092
  email:   hennymartens@ziggo.nl
  Ger Koch,         telefoon:      06-52731591
  email:  gerkoch05@gmail.com
  Vanaf 10.30 uur verzorgt Archief  Well weer een invulling met film- en/of beeldmateriaal

   

 • Excursie naar het Peelmuseum in America  Op donderdag 6 juni brengen we een bezoek aan het Peelmuseum in America.
  We worden er om 14.00u verwacht.
  De middag zal bestaan uit ontvangst met koffie en vlaai, een rondleiding met een gids en natuurlijk hebben we ook nog de mogelijkheid om zelf rond te kijken.
  Het zal zeker een mooie middag worden met een terugblik in de tijd van de turfstekers en hoe zij leefden en ook de ontginningen daarna.
  De kosten hiervoor zijn €5,-  p.p. de verdere kosten worden uit de kas van de KBO betaald.
  We vertrekken die middag om 13.15u bij de Buun
  Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u zich aanmelden door onderstaande strook en €5,- p.p. voor zondag 26 mei in te leveren bij:

  Jan Lanjouw — Moleneind 13   of bij

  Rieky Minten — Klokkenmakerstraat 40 of bij

  Mia Barnes — Bosserheide 37a