Nieuwsbrief: januari 2023.

 

Nieuwsbrief 

KBO St. Barbara nieuwsbrief: januari 2023.

 • donderdag 8 december hebben we helaas maar met 4 personen gewandeld.
  Henk was ivm. griep afwezig, zijn honeurs werden waargenomen door Leny.
  Het was regenachtig weer, maar tijdens de wandeling was het droog.
  Via het Reindersmeer ging het naar de Manege, waar koffie met vlaai klaarstond.
  De wandeling van donderdag 12 januari is door het slechte weer helaas niet doorgegaan.
  De volgende wandeling is donderdag 9 februari 13.30u vanaf parkeerplaats Daniels.
  Contactpersoon: H. Dolders, tel.0634753013 of henkenleny1@hotmail.com.
 • Kerstviering op woensdag 21 december. Er hadden zich 96 leden aangemeld, maar helaas door ziekte zijn er op de laatste dagen voor de viering 15 personen afgemeld.
  De middag begon in een mooi versierde zaal, met een dienst, voorgegaan door Pastoor B Clemens. Het vrouwenkoor bracht mooie kerstliederen ten gehore en door Mia Barnes en Marian Kusters werden mooie gedichten voorgedragen.
  Na de dienst werd een heerlijke rundsoep geserveerd.
  Kinderen van de Vitusschool hadden allemaal zelf weer een mooie kerstkaart gemaakt, die enkele kinderen met hun ouders aan de leden aan kwamen bieden.
  Rond half 4 vond een eerste optreden plaats door Dhr. Wim Kunen (artiestennaam “Geutefiks”) uit Geijsteren. Als Schot met doedelzak opende hij zijn optreden, waarna er leuke teksten en liedjes volgden, veelal uitgevoerd op door hemzelf ontworpen instrumenten.
  Daarne volgde in buffetvorm het diner, wat door Slagerij Ankersmit weer top verzorgd was.
  Er was van alles een ruime keuze, de aanwezigen hebben dan ook heerlijk gegeten.
  Opnieuw was er een mooi en in kerstsfeer ingevuld optreden van “Geutefiks”.
  De middag werd afgesloten met een lekker toetje en nog een tombola, waar de door de werkgroep met hulpleden, zelfgemaakte kersttafelstukjes werden verloot.
  We mogen weer terugkijken op een zeer geslaagde, gezellige middag.
  Omdat voor de 15 leden, die zich afgemeld hadden, al een maaltijd besteld was, werd besloten, voor deze leden een eenpersoonsmaaltijd te verpakken.
  Deze zijn de volgende morgen door werkgroepleden aan de 15 afwezige leden aangeboden, wat voor verrassende en dankbare reacties zorgde.
  Ook zijn de kerstkaarten van de kinderen nog bij alle niet aanwezige leden bezorgd.
  Het was een mooie kerstviering met dank aan Sjaak, Gerdien, Ron en personeel, Slagerij Ankersmit, de kerstwerkgroepleden KBO, kinderen st Vitusschool, het Vrouwenkoor, Dhr Pastoor, Ger Martens voor de foto´s en Wim Kunen.
 • Woordzoekerpuzzel november.
  Oplossing: Energie krijg je als je doet wat je leuk vindt. Kadobon Bloemkado: R.Nijsen, Papenbeek 81.
  Kadobon Hema: P.de Wilde, Bosserheide 19.
  Kadobon Vissers: B.Kessels, Koperslagerstr.2.
  Kadobon Bakkerij Smits: G.Kusters, Weverstr.15.
  Kadobon Slagerij Ankersmit: K.Janssen, Hoenderstr.33.
 • Kruiswoordpuzzel november.Oplossing: Leef lach en geniet.
  Kadobon Bloemkado: R.Rijs, Elsteren 4b.
  Kadobon gebr. Chlod: M.Simons, Vitusstr. 53.
  Kadobon Vissers: C.vd Hoef, Moleneind 12.
 • Zoals u in het laatste KBO/PCOB magazine van december op de toen bijgesloten brief heeft kunnen lezen, zijn we vanaf nu géén lid meer van de Unie KBO.
  We gaan samenwerken met de KBO’s Brabant, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel.
  Vanaf deze maand ontvangt u het magazine Ons Limburg.
  Wat u misschien ook al opvalt, is dat we vanaf nu een nieuw logo hanteren.
  Het kwartaalblad Senioren Limburg komt te vervallen.
  De bezorging van het nieuwe magazine zal zoals altijd verlopen.
  Met dank ook aan onze trouwe bezorgers.
 • Museum Plus Bus.
  Op vrijdag 3 mrt.´23 gaan we met de Museum Plus Bus naar het Noord Brabants Museum.
  Deelname is voor personen vanaf 70 jaar en ouder, die niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken.
  Aanmelden kan nog tot uiterlijk 5 febr. bij H.Steeghs, 502011 of hjh.steeghs@home.nl.
 • Contributiebetaling:
  Zoals in de ledenvergadering van april 2022 is afgesproken, zal dit jaar een EENMALIGE CONTRIBUTIE van €10,00 per persoon gelden, dit ter compensatie van de coronajaren.(Nieuwe leden betalen bij aanmelding €20,00 per persoon).
  Rekeningnr: NL51RABO0157302679 t.n.v. KBO Well, onder duidelijke vermelding van uw naam en adres. ( contactpersoon: W.v Maaren, tel: 0636430735).
 • Carnavalsavond:
  Op vrijdag 10 febr. vindt weer de carnavalsavond plaats.
  Deze begint om 19.00uur mmv. Allround orkest Ïdem Dito”.
  Entree voor KBO leden is €5,00, voor niet leden €6,50.
 • Jubilarissen:
  Enkele bestuursleden hebben een bezoek gebracht aan onze jubilarissen (25 jaar lidmaatschap) van 2022 en 2023:
  Mw. D Cornelissen-Smits, Mw. B.v Soest-Wijnhoven, Dhr. H Hendrix en
  Mw. H Haumann-Smits. Allen gefeliciteerd !
 • Tip: Er bestaat een mogelijkheid om bij de gemeente energiesubsidie aan te vragen.
  Heeft u hulp nodig bij een aanvraag, dan kunt u contact opnemen met
  Jan Lanjouw: janlanjouw48@gmail.com of tel: 06-38914404.
 • Ontmoetingspunt Well 

  Op donderdag 26 januari zal het ontmoetingspunt plaatsvinden.
  Wij kunnen onze Wellse senioren dan (om 12.00u.) een heerlijke maaltijd aanbieden (kosten: €10,50 ) in MFC de Buun.
  U kunt zich (tot uiterlijk dinsdag 24 jan.) opgeven bij:

  Henny Martens, telefoon: 06-10471092
  email: hennymartens@ziggo.nl

  Ger Koch, telefoon: 06-52731591
  email: gerkoch05@gmail.com

  Vanaf 10.30 uur verzorgt Archief  Well weer een invulling met film- en/of beeldmateriaal.