KBO-PCOB Verenigingsnieuws
9 oktober 2020

 

U leest de verenigingsnieuwsbrief voor KBO- en PCOB-leden van 9 oktober 2020. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van wat er speelt in onze vereniging. Ook informeren we kaderleden en andere vrijwilligers binnen de afdelingen, zodat zij hun achterban kunnen voorzien van actuele en relevante berichten. 

Thema’s deze maand  

KBO-PCOB heeft speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 

Online spreekuur met Ted van Essen op 15 oktober 

Blijf veilig verbonden 

Rapportage dienstverlening 

Vrijwilligers gezocht 

Opleiding tot Docent Ouderenadvisering 

KBO-PCOB in de media

Webinar Samen Beslissen op 5 november

Focusgroep verbeteren psychologische zorg

Meewerken aan een nieuw onderzoeksproject: ‘de dood als keuzeproces’ 

Het zijn brandpreventieweken!