KBO-PCOB.NU
nieuwsbrief 30 april 2021

KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.

Thema’s van deze nieuwsbrief.

Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen.

Wetsvoorstel samenwerking ouderenzorg sympathiek, nog niet voldoende.

Brede investeringsagenda voor de zorg.

Onderzoek KBO-PCOB: Meerderheid 50-plussers wil coronavaccin.

Waardeoverdracht kleine pensioenen goed regelen en monitoren.