KBO-PCOB.NU
nieuwsbrief 3 december 2021

KBO-PCOB.nu is de digitale nieuwsbrief waarmee u op de hoogte blijft van de belangenbehartiging voor senioren.

Thema’s van deze nieuwsbrief.

De meerwaarde van samenwerken met 1 zorgverzekeraar

Zet u in voor de zorg

Stop kredietbeperking puur op basis van leeftijd

Stille ramp in thuiszorg vraagt om actie van kabinet

Zet leger zo snel en breed mogelijk in voor boosterprik