‘Het Wellsche Mehr’

Op donderdag 27 juni a.s. tijdens twee bijeenkomsten in MFC De Buun wordt de Powerpoint over ‘Het Wellsche Mehr’ gepresenteerd aan de Wellenaren en overige belangstellenden uit de hele gemeente Bergen.
De eerste bij het ontmoetingspunt om 10.30 uur (zaal open om 10.00 uur), en de tweede diezelfde avond om 19.30 uur (zaal open om 19.00 uur) in het Historisch Café van De Buun.
Entree is gratis. In deze prachtige presentatie, gemaakt door Patty en Pieter i.s.m. Archief Well, komt het hele verhaal aan bod van de ontginning en het in cultuur brengen van het voormalige Landgoed. Oud werknemers Wladislaw Chlôd, Jacob Thijssen en Stien Peters-Winkels vertellen in audio opnames over de  periode waarin zij werkzaam waren in dienst van ‘de Juf van ’t Mèèr’: Philomena van Ophoven.
Oud bedrijfsleiders Pepping en Henk van Loosbroek doen hun verhaal, zowel in audio als visuele opnames.
De presentatie wordt verder aangevuld met foto’s, krantenartikelen
– en advertenties uit die periode.
Deze presentatie willen we graag herhalen voor het publiek, om nog even terug te gaan in de tijd van dit belangrijke Wells erfgoed.
Beide voorstellingen zullen van levendig commentaar worden voorzien door  de heer Pieter Arends.