Informatie gemeente Bergen

Beste lezer,

 

De afgelopen dagen hebben we u geïnformeerd als er relevante informatie op de website Gemeente Bergen was geplaatst.

Nu we in de nazorgfase van het hoogwater komen houden wij u op de hoogte met een dagelijkse e-mail. Met daarin de informatie die we die dag op de website hebben geplaatst.

Woensdag 21 juli 14.00 uur, Wat te doen bij schade door overstromingen?
Is er sprake van schade door overstromingen, kijk dan eerst of de schade onder de dekking van uw inboedel- en opstalverzekering valt.
Voor schade die niet onder de dekking van uw verzekering valt, kunt u een schadeverzoek indienen bij het Rijk. Omdat het Rijk de overstroming in Limburg als ramp heeft aangemerkt, gebeurt dit op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Uw verzoek om schadevergoeding zal aan de hand van de genoemde wettelijke regelingen worden beoordeeld.
De formulieren die u voor het schadeverzoek moet gebruiken, zijn nu nog niet beschikbaar. Hier wordt aan gewerkt.

Woensdag 21 juli, 12.00 uur, Extra afvalinzameling aanstaande zaterdag

Vanwege het hoge water, de eerdere onbereikbaarheid van straten en wegen, is er aanstaande zaterdag een extra afvalinzameling. Deze vindt plaats in het gebied tussen de Rijksweg N271 en de Maas, in Wellerlooi, Well, Aijen, Bergen, Heukelom en Afferden. Uitsluitend in het gebied tussen de N271 en de Maas, in de rest van de gemeente wordt geen afval opgehaald.
Plaats de containers tijdig aan straat

Er wordt GFT- en rest-afval opgehaald. PMD wordt niet ingezameld. Plaats de containers tijdig, zaterdagmorgen vóór 7.30 uur of vrijdagavond, aan de straat. De inzameling start om 7.30 uur en is, gelet op het beperkte inzamelgebied, sneller dan anders bij u in de straat.

Woensdag 21 juli, 12.00 uur, Afgesloten wegen

Wegen waarvan het water is verdwenen worden eerst schoongemaakt, vervolgens gecontroleerd op veiligheid en dan vrijgegeven.
De volgende wegen zijn tot nader bericht afgesloten.
Afferden: Stuwweg

Heukelom:Heukelomsestraat

Well:Vossenheuvel
‘t Leuken vanaf De Kamp richting Maas
Elsteren
De Kamp
Aijerbandstraat
Voetpad Zonneweide

Aijen:Sintelenberg 

Woensdag 21 juli, 9.00 uur, Noodverordening ingetrokken

De Noodverordening Ramptoerisme juli 2021 gemeente Bergen is 20 juli door de voorzitter van de Veiligheidsregio Limburg-Noord ingetrokken.

Met vriendelijke groet,

Truus Hopman
Medewerker Communicatie