Jaarvergadering

2022

logo kbo well

 

Geachte Leden,

Hierbij nodigen wij U uit voor de jaarvergadering van
KBO “St. Barbara” op woensdag 6 april 2022 om 14.00 uur
in MFC “De Buun”.

AGENDA jaarvergadering: 

 1. Welkom en opening.
 2. Terugblik 2019/ 2020/ 2021.
 3. Bestuurssamenstelling: Rooster van aftreden/ herkiesbaar stellen. Theo Visser aftredend, niet herkiesbaar.
 4. Financieel jaarverslag met eventuele toelichting door de penningmeester.
 5. Verslag kascontrole commissie: Rijs en J. Verrijdt en benoeming nieuwe kascontrole commissie. (reservelid)
 6. Voorstel eenmalige contributieverlaging in 2023.
 7. KLEINE PAUZE
 8. Vaste activiteiten en jaarprogramma 2022.
 9. Vorderingen tav. eventuele nieuwe activiteiten.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Vanwege Corona en het niet plaats vinden van activiteiten, is er geen verslag van 2020 en 2021.
De activiteiten, die gedurende deze periode wel plaats hebben gevonden zijn allemaal in de toen uitgebrachte nieuwsbrieven vermeld.
Het verslag van 2019 ligt ter inzage tijdens de vergadering en is geplaatst op de website: www.kbowell.nl
Zijn er leden, die het verslag graag digitaal willen ontvangen, kunnen ze dit doorgeven bij het secretariaat.
( mariankusters@home.nl )

Indien u een onderwerp heeft, wat u behandeld wilt hebben, laat het onze secretaris tijdig weten.